logo

Shape ThumbShape Thumb
Shape ThumbShape Thumb
Shape ThumbShape Thumb
Müəllif haqqında
Kamran Hacıyev
Kamran Hacıyev

"TIME ACADEMY" dil mərkəzində ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərir.

easy

İngilis dilinin tarixi

  • Kamran Hacıyev
    Kamran Hacıyev
  • 3 May, 2022
  • 3 dəq

Kökləri, 5-ci əsrdə yaşayan alman tayfalarına qədər uzanan ingilis dili dinamik təkamül yaşayıb. Eramızın 450-ci ildən 1150-ci ilinə qədər danışılan köhnə ingilis dili, dilin linqvistik bazasını təşkil etmişdir. Vikinq işğalları zamanı qədim skandinav dilinən təsirlənib, həmçinin 1066-cı ildə Normanların fəthi dilə fransız lüğətini aşılayıb və orta ingilis dilinin yaranmasına səbəb olub. 15-17-ci əsrlərdəki İntibah Dövrü və Böyük Saitlərin Dəyişməsi prosesi bir çox dəyişikliklər gətirib. Müasir ingilis dili isə 18-ci əsrdə yaranıb, Sənaye inqilabı və Britaniya İmperiyasının genişlənməsi amillərilə formalaşmışdır. Bu gün ingilis dili regional nüansları əks etdirən variasiyaları ilə qlobal bir dildir. Köhnə ingilis dilinin müasir ingilis dilinə təkamülü, sosial və mədəni dəyişiklikləri özündə əks etdirir.

Copyright 2024 | ingilisdili.az

Shape Thumb